Αρχική σελίδα > Όροι και προϋποθέσεις
Όροι και προϋποθέσεις

Σας συνιστούμε την προσεκτική ανάγνωση των παρακάτω στοιχείων πριν χρησιμοποιήσετε το site μας.
Η επίσκεψη στις σελίδες του site μας, βάσει νόμου σημαίνει ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Εάν δεν συμφωνείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμαι να μην χρησιμοποιήσετε το site μας.

Σημαντικές πληροφορίες. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε.

Όροι και προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης του site μας
 

Πεδίο Χρήσης

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και διανομή όλων όσων υπάρχουν στο site μας (κείμενο, φωτογραφίες, γραφικά, λογότυπα, κώδικας προγράμματος κλπ), είτε αυτά αποτελούν ιδιοκτησία μας είτε ιδιοκτησία τρίτων. Χρησιμοποιώντας το site μας δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα για οποιοδήποτε υλικό περιλαμβάνεται σε αυτό.
Εχεται δικαίωμα να εκτυπώσετε οποιοδήποτε τμήμα του site μας για προσωπική σας και μόνο χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε από το site μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, όπως επιχειρηματική ή εμπορική χρήση ή να το τροποποιήσετε ή να το διανέμετε ή να το αναδημοσιεύσετε οπουδήποτε.
Όλα τα ονόματα, εμπορικά σήματα και λογότυπα που βρίσκονται στο site μας, είτε είναι ιδιοκτησίας μας είτε ιδιοκτησίας τρίτων, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν λάβετε έγγραφη άδεια από εμάς ή από αυτόν που του ανήκει. Δεν επιτρέπεται η αναφορά ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του site μας με σκοπό την αποκομιδή κέρδους. Ενέργειες που παραβιάζουν τα παραπάνω θα διώκονται άμεσα από την πλευρά μας με όλα τα μέσα που μας διαθέτει ο νόμος.

Δεσμοί (Links) προς άλλα sites

Στο site μας υπάρχουν δεσμοί (links) προς άλλα sites, τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να τα επισκεφτεί. Επειδή εμείς δεν ελέγχουμε αυτά τα sites και επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε το περιεχόμενο τους, σας αναφέρουμε πως δεν είναι δυνατόν να έχουμε την ευθύνη για οτιδήποτε θα βρείτε στα sites αυτά.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο Δίκτυο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Δικτύου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.